Stropné chladenie

Stropné chladenie – chladenie bez prúdenia vzduchu

Princípom stropného chladenia je ochladenie stropu na približne 19-20°C. To sa dosiahne cirkuláciou chladiacej vody, ktorej teplota na prívode je 17-18°C a na spiatočke 20-21°C. Pre zabezpečenie dostatočného výkonu a ideálnej tepelnej pohody by mala byť pokrytá čo najväčšia plocha stropu.

Obrázok znázorňuje princíp stropného chladenia

Princíp stropného chladenia

Keď vystúpi teplota v interiéri nad požadovanú hodnotu, ochladí sa strop pomocou chladiacej vody o niekoľko stupňov C, takže povrchová teplota stropu je nižšia ako priestorová teplota. Všetky teplé povrchy: podlaha, steny, okná, nábytok, vrátane ľudského tela vyžarujú teplo smerom na chladnejší strop. Prebytočné teplo je odvádzané chladiacou vodou cirkulujúcou v strope.

Výhody stropného chladenia Systémy stropného chladenia Často kladené otázky Zdroje chladu