Voda-Voda

Tepelné čerpadlá voda-voda

Podzemná voda je dobrým zásobníkom slnečného tepla.
Aj cez tie najchladnejšie zimné dni zachová konštantnú teplotu v rozmedzí od +7 °C do +12 °C.
Vďaka konštantnej úrovni teploty zdroja tepla je účinnosť tepelného čerpadla voda-voda počas celého roka takmer rovnaká.
Podzemná voda nie je všade k dispozícii v dostatočnom množstve a vo vhodnej kvalite. Ak je využitie podzemnej vody možné, vždy sa to oplatí.

Na využite tepla je potrebná sacia studňa a vsakovacia studňa.

Spotreba vody pre vykurovanie tepelným čerpadlom je však veľká, musíme počítať najmenej s 0,3m3/ hod na 1 kW tepelnej straty domu.
Pri bežnom rodinnom dome však ide o 2 až 5 m3/ hod.

Na Slovensku sú vhodné podmienky pre inštaláciu takýchto tepelných čerpadiel situované na rovine, v údoliach dolín, pri riečnych tokoch a jazerách.
Studničnú vodu musíme vracať do zeme, a to do rovnakej zvodne (vodonosnej vrstvy), z ktorej sme ju odobrali.
Inak by sme porušovali tzv. vodný zákon (konkrétne Zákon č. 364/2004 Z. z.).

Tepelné čerpadlo voda-voda

STIEBEL ELTRON HPG-I 4, 6, 8, 12, 15 DS, DCS PREMIUM

Tepelné čerpadlo voda-voda HPG-I 4, 6, 8, 12, 15 DS, DCS je kompaktné tepelné čerpadlo určené na vnútornú inštálaciu. Má integrovaný zásobník teplej vody. Pri prevedení DCS je súčasťou tepelného čerpadla modul pasívneho chladenia. Používa sa s oddeľovacím výmenníkom na studničnej strane. Pre rodinné domy do cca 15kW tepelnej straty.

Technické údaje

Video

STIEBEL ELTRON HPG-I 4, 6, 8, 12, 15 S, CS PREMIUM

Tepelné čerpadlo voda-voda HPG-I 4, 6, 8, 12, 15 S, CS je kompaktné tepelné čerpadlo určené na vnútornú inštálaciu. Zásobník teplej vody nie je integrovaný v tepelnom čerpadle, ale samostatne stojaci. Vhodné pre potreby väčšieho množstva teplej vody. Pri prevedení CS je súčasťou tepelného čerpadla modul pasívneho chladenia. Používa sa s oddeľovacím výmenníkom na studničnej strane. Pre rodinné domy do cca 15kW tepelnej straty.

Technické údaje