Hydraulické vyregulovanie

Hydraulické vyregulovanie

Vyregulovaná vykurovacia sústava môže znížiť plytvanie teplom.

Čo je hydraulické vyregulovanie

Cirkuláciu vody vo vykurovacej sústave zabezpečuje obehové čerpadlo. Aby teplá voda prúdila optimálne ku všetkým radiátorom, je potrebné zohľadniť, koľko tepla uniká z objektu, aký je zdroj tepla a režim vykurovania, ale aj podrobne zmapovať aktuálny stav vykurovacej sústavy. Na základe toho sa nastavia vhodné prietoky a tlakové pomery. Slúžia na to moderné regulátory diferenčného tlaku a regulačné ventily na vstupe do objektu, prípadne na stúpajúcich potrubiach. Pri prvom vyregulovaní sú zvyčajne priamo na radiátoroch inštalované aj prednastaviteľné termoregulačné ventily s regulačnými hlavicami. To však neznamená, že sústava je hydraulicky vyregulovaná natrvalo. Ak sa podmienky zmenia, treba tomu sústavu prispôsobiť. Inak systém nemusí fungovať správne.

Prečo kontrolovať vyregulovanie

Nastavenie vykurovacej sústavy je potrebné kontrovať aj napriek tomu, že už bola vyregulovaná v minulosti. V dome mohlo byť vykonaných niekoľko zmien, vrátane nesystémových zásahov.  Ak sústava nefunguje správne, môže sa to prejaviť hlukom, nedokurovaním alebo zbytočným prekurovaním. Dôsledné vyregulovanie dokáže významne znížiť faktúry domu za teplo. Platí to predovšetkým po zateplení, keď podstatne klesne potreba tepla.