Systémy stropného chladenia

druhy chladenia

Systémy stropného chladenia

 

IS 12 – integrované v stropnej konštrukcii

Stropné chladenie integrované v monolitických stropoch s krátkymi reakčnými časmi predstavuje najmodernejší a najkomfortnejší spôsob chladenia obytných a kancelárskych priestorov. Pre tento systém je potrebné sa rozhodnúť ešte počas hrubej stavby.
Chladiace registre, umiestnené iba 25mm od povrchu v stropnej konštrukcii, umožňujú rýchle ovplyvnenie povrchovej teploty stropu nezávisle od hrúbky betónovej dosky stropu.

IS 12 Chladenie do betónu

IS 12 Chladenie do betónu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody IS 12:
– vysoký výkon veľkoplošných stropných chladiacich registrov
— chladenia 75,6W/m2 pri Tv = 17,5°C
— vykurovania 70W/m2 pri Tv = 36,5°C
– cenovo nenáročné položenie na debnenie – vykurovacie / chladiace trubky sú umiestnené v stropnej konštrukcii iba 25mm od povrchu stropu
– úspory pri montáži a omietaní stropu
– úspory na výške budovy
nízke investičné a prevádzkové náklady
– použitie pre energeticky úspornú prevádzku „free cooling“
– nedochádza k víreniu prachu ako pri bežných klimatizačných jednotkách

IR 8 – podomietkové registre

Podomietkové registre sú vhodné pre monolitické aj keramické stropy. Rúrka 8x1mm sa uchytí do líšt (hrebeňov) a zaomietne sa omietkou 1,5 – 2cm.
Podomietkové registre sú vhodné všade tam, kde je už hotová hrubá stavba alebo kde nie je možné znížiť svetlú výšku miestnosti zaveseným chladiacim sádrokartónom alebo kazetami.

podomietkové registre stropného chladenia

IR 8 – Podomietkové registre

 

 

 

 

 

 

 

Výhody IR 8:
– vysoký výkon veľkoplošných stropných chladiacich registrov
— chladenia 75,6W/m2 pri Tv = 17,5°C
— vykurovania 70W/m2 pri Tv = 36,5°C
– vykurovacie / chladiace trubky sú umiestnené v stropnej konštrukcii iba 15mm od povrchu stropu
– krátka reakčná doba a tým regulácia teploty v priebehu niekoľkých minút
úspory na výške miestnosti
– nízke prevádzkové náklady
– použitie pre energeticky úspornú prevádzku „free cooling“
– nedochádza k víreniu prachu ako pri bežných klimatizačných jednotkách

DP 8 – chladiaci sádrokartón

Chladiaci sádrokartón sa vyrába z obyčajného alebo protipožiarneho sádrokartónu vyfrézovaním drážky z rubovej strany, vložením rúrky, zatmelením a prelepením spevňujúcou sklotextilnou mriežkou. Konce rúrok sa pripájajú na hlavný rozvod pomocou rýchlospojok.
Montuje sa ako bežný sádrokartón a keďže rúrka je zapracovaná z rubovej strany, má aj vzhľad ako bežný sádrokartón.

chladiaci sádrokarton

DP 8 – Chladiaci sadrokartón

 

 

 

 

 

 

 

Výhody DP 8:
– vysoký výkon veľkoplošných stropných chladiacich registrov
— chladenia 75,6W/m2 pri Tv = 17,5°C
— vykurovania 70W/m2 pri Tv = 36,5°C
– cenovo nenáročné položenie na debnenie – vykurovacie / chladiace trubky sú umiestnené v stropnej konštrukcii iba 4mm od povrchu stropu
krátka reakčná doba a tým regulácia teploty v priebehu niekoľkých minút
– nízke prevádzkové náklady
– použitie pre energeticky úspornú prevádzku „free cooling“
– nedochádza k víreniu prachu ako pri bežných klimatizačných jednotkách

ALFA-THERM – chladiacie kazety

Chladiace kazety Alfa-therm sa vyrábajú podobne ako chladiaci sadrokartón DP 6 vyfrézovaním drážky z lícovej strany, vložením rúrky, zatmelením a prelepením pohľadovou tkaninou. Nakoľko sú v tomto prípade rúrky s chladiacou vodou umiestnené tesne pod povrchom a
oddelené od miestnosti iba pohľadovou tkaninou, dosahuje sa tým pomerne rýchle ovplyvnenie teploty v miestnosti.

Chladiace kazety Alfa-therm sa vyrábajú v štandardnom rozmere 60x60cm alebo v rôznych rozmeroch podľa požiadaviek zákazníka. Sú vhodné predovšetkým do kancelárií, dajú sa použiť aj dodatočne pri rekonštrukciách.

Výhody Alfa – therm:
– vysoký výkon veľkoplošných stropných chladiacich registrov
— chladenia 75,6W/m2 pri Tv = 17,5°C
— vykurovania 70W/m2 pri Tv = 36,5°C
– vykurovacie / chladiace trubky sú umiestnené v stropnej konštrukcii iba 1mm od povrchu stropu
– krátka reakčná doba a tým regulácia teploty v priebehu niekoľkých minút
– nízke prevádzkové náklady
– použitie pre energeticky úspornú prevádzku „free cooling“
– nedochádza k víreniu prachu ako pri bežných klimatizačných jednotkách
vhodné pri rekonštrukciách kancelárskych priestorov