Projekčná činnosť

Projekčná činnosť

Venujeme sa vypracovaniu kvalitnej projektovej dokumentácie, ktorá je základom pre úspešnú realizáciu.
Postup pri príprave projektovej dokumentácie sa skladá z dvoch fáz.

Projekt pre stavebné povolenie

Najprv vypracujeme v súlade s architektonickým návrhom tento základný dokument, ktorý využijete pri získaní stavebného povolenia.

Realizačný projekt

Následne vypracujeme detailnú dokumentáciu priamo pre potreby jednotlivých stavebných profesii.