Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá sú ideálne riešenie pre vykurovanie, chladenie a ohrev vody.

Pomocou tepelného čerpadla sa dá energia z okolitého prostredia premeniť na teplo pre váš domov.
Dostupné teplo obsiahnuté vo vzduchu, zemi, alebo vode sa najskôr privedie pomocou výmenníka tepla (nazývaného výparník) k chladiacemu médiu. Chladiace médium dostane túto energiu pomocou kompresora na vyššiu teplotnú úroveň, aby sa prostredníctvom ďalšieho výmenníka tepla (nazývaného kondenzátor) dala zužitkovať pre vykurovanie alebo ohrev vody.
V závislosti od zdroja energie je pre vykurovanie a ohrev vody možné získať až štyri jednotky tepelnej energie na jednu jednotku elektrickej energie.

Špecializujeme sa na distribúciu a montáž tepelných čerpadiel vzduch-voda, voda-voda a zem-voda pre vykurovanie a chladenie a ohrev vody rodinných domov, bytových domov a priemyslových objektov.

Tepelné čerpadlá patria medzi obnoviteľné zdroje energie a v súčasnosti je možné získať na ne dotácie od štátu.
Tepelné čerpadlá sú vhodné aj pre stropné chladenie ako zdroje chladu.

Inštalujeme rokmi overené zariadenia firiem STIEBEL ELTRON a DAIKIN.

Rozdelenie tepelných čerpadiel:

 

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

Viac o tepelnom čerpadle vzduch-voda

Tepelné čerpadlo voda-voda

Viac o tepelnom čerpadle voda-voda

Tepelné čerpadlo zem-voda

Viac o tepelnom čerpadle zem-voda