FAQ – Často kladené otázky

FAQ – Často kladené otázky

V čom je stropné chladenie lepšie ako klasická klimatizácia?

Pri stropnom chladení nedochádza k prievanu v chladenej miestnosti. Chladí rovnomerne celá plocha stropu. Nevíri sa prach a roztoče. Sálavá zložka v stropnom chladení spôsobuje, že už vyššia teplota (cca. 26°C) je pociťovaná ako príjemná. To má za následok úsporu prevádzkových nákladov.

Kedy uvažovať o výbere typu stropného chladenia?

Platí jednoduché pravidlo – čím skôr sa rozhodujete, tým väčší výber máte k dispozícii. Pred začatím hrubej stavby si môžete vybrať zo všetkých systémov vrátane stropného chladenia integrovaného v stropnej konštrukcii IS 12. Ak máte hotovú hrubú stavbu, IS 12 už neprichádza do úvahy, no môžete si vybrať podomietkové stropné chladenie IR 8 alebo sádrokartónové stropné chladenie DP 8 alebo pre kancelárie kazety Alfa-therm. Pri rekonštrukciách, závisí od rozsahu rekonštrukcie, je možné uvažovať o podomietkovom stropnom chladení, ale predovšetkým sú vhodné sádrokartónové dosky DP 8 alebo pre kancelárie kazety Alfa-therm.

Ako chladí stropné chladenie? Odkiaľ vyfukuje chladný vzduch?

Stropné chladenie nevyfukuje chladný vzduch. Pracuje na sálavom princípe, kde sa celá plocha stropu pomocou vody ochladí na teplotu približne 18-19°C. Chladný strop odoberá teplo z miestnosti prirodzeným spôsobom, pretože teplý vzduch stúpa nahor.

Do ktorých miestností je/nie je vhodné stropné chladenie?

Stropné chladenie je vhodné do spální, obývačiek, detských izieb, podmienečne do kuchýň – musí byť zabezpečené nútené vetranie digestorom alebo ventilátorom so snímačom vlhkosti počas varenia. Stropné chladenie nie je vhodné do miestností s vysokou vlhkosťou (napr. kúpelne, interiérové bazény a pod.) z dôvodu nadmerného zrážania sa vodných pár na chladnom povrchu stropu. Stropné chladenie je vhodné aj do kancelárií.

Je stropné chladenie vhodné aj do bytu?

Áno, platí to isté ako v predchádzajúcej otázke.

Môže byť zdrojom chladu klasická studňa?

Spodná voda má celoročne teplotu 10-12°C. Preto je vodu zo studne možné použiť na chladenie. Nie však priamo, ale cez výmenník. Na plochu chladiacich stropov 100m2 je potrebná výdatnosť studne 0,5 l/s. Prevádzkové náklady takéhoto zdroja chladu sú 10 až 15 násobne nižšie ako pri bežnej klimatizácii.

Je stropné chladenie vhodné pre alergikov a malé deti?

Stropné chladenie je ideálne pre alergikov a malé deti pretože stropné chladenie nevíri prach a roztoče. Stropné chladenie nemá žiadne výustky, ktoré by sa mohli zaniesť prachom.

Dá sa stropom aj kúriť?

Áno, stropom je možné aj kúriť, keď namiesto chladiacej vody pustíme do stropu vykurovaciu vodu. Povrchová teplota stropu by kvôli pociťovaniu tepelnej pohody nemala byť vyššia ako teplota ľudského tela, t.j. 37°C. Preto teplota vody do stropov by nemala byť vyššia ako 40°C. Tým je obmedzený výkon stropného kúrenia. Stropné kúrenie doporučujeme len ako doplnok tam, kde podlahové kúrenie nemá dostatočný výkon a nepokrýva tepelné straty miestnosti.

Dá sa stropné chladenie montovať aj v zariadenom interiéri?

Áno, sádrokartónový systém DP 8 alebo kazety Alfa-therm sa dajú montovať aj dodatočne v už zariadenom interiéri. Pri sádrokartónovom systéme DP 8 treba však počítať s vyššou prašnosťou pri brúsení pretmelených spojov sádrokartónu.

Nedochádza pri stropnom chladení k orosovaniu stropov?

Pri stropnom chladení je povrchová teplota stropu približne 18-19°C. Teplota vzduchu v miestnosti je 24-26°C. Na to aby došlo k oroseniu stropu pri týchto pracovných podmienkach, musela by relatívna vlhkosť vzduchu byť vyššia ako 90%. Keby nastala taká situácia, zareagovali by najprv snímače vlhkosti, montované na strop. Signál z nich vyhodnocuje termostat, ktorý by uzavrel prívod chladiacej vody do stropu. Za bežných podmienok však orosenie nehrozí.

Ako sa reguluje stropné chladenie?

Reguláciu delíme na dve časti. Regulácia teploty chladiacej vody do stropov a regulácia teploty v miestnosti. Teplotu vody regulujeme na zdroji na 16°C trojcestným alebo dvojcestným regulačným ventilom. Reguláciu teploty v miestnostiach zabezpečujú termostaty so snímačom rosného bodu. Stropné chladenie je tiež možné napojiť na inteligentnú elektroinštalačnú zbernicu i-bus.